NISK LOGO_200x200

Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 5 Tordag 28. januar 2016

Styret i Nisk avdeling 5 innkaller til årsmøtet i Statens Hus i Bergen Torsdag 28. januar.

Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 5

Tid:    Torsdag 28. januar 2016 kl 1900
Sted:  Statens Hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen
 

Sakspapirer vil bli utdelt på møtet, Forslag til handlingsplan for 2016 og andre dokumenter finner man under artikkelen.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskivere
3. Behandle styrets årsberetning
4. Behandle regnskap
5. Behandle styrets forslag til budsjett og handlingsplan
6. Behandle innkomne forslag
7. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomite
8. Valg av representanter til generalforsamlingen
9. Kåring av årets hunder

Styret ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøtet!

Handlingsplan 2016.pdf

Styrets årsberetning 2015.pdf

Innkomne forslag til årsmøte 2015 i NISK avdeling 5.pdf

Resultat avd.5 2015.pdf