NISK LOGO_200x200

Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 5 Tirsdag 24. januar 2017

Styret i Nisk avdeling 5 innkaller til årsmøtet i Statens Hus i Bergen Tirsdag 24. januar.

Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 5

Tid:    Tirsdag 24. januar 2017 kl 1900
Sted:  Statens Hus, Kaigaten 9, 5020 Bergen
 

Sakspapirer vil bli utdelt på møtet, Forslag til handlingsplan for 2017 og andre dokumenter finner man under artikkelen.

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskivere
3. Behandle styrets årsberetning
4. Behandle regnskap
5. Behandle styrets forslag til budsjett og handlingsplan
6. Behandle innkomne forslag
7. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomite
8. Valg av representanter til generalforsamlingen
9. Kåring av årets hunder

Styret ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøtet!

Styrets årsberetning 2016.pdf

Handlingsplan 2017.pdf

Innkomne forslag til årsmøte 2016 i NISK avdeling 5.pdf