NISK Logo Avd 9

10.02.18 kl 20.00

Innkalling til årsmøte avdeling 9

Innkalling til årsmøte i Nisk avd.9

 

Årsmøtet avholdes 10.02.2018 kl. 20.00 på Gründer restaurant ( Scandic Grand Hotel i Storgata )

 

Saksliste:            1.           Godkjenning av innkalling og dagsorden

                            2.           Valg av møteleder

                            3.           Valg av referent og protokollunderskrivere

                            4.           Styrets årsberetning

                            5.           Regnskap og revisjonsrapporten

                            6.           Forslag til budsjett 2015

                            7.           Aktivitetsplan

                            8.           Valg

                            9.           Innkomne saker

 

Saksdokumenter legges frem på møtet.

 

PS: Vennligst send påmelding til niskavd9@gmail.com. Vi serverer litt å spise til de oppmøtte.

Dokumenter:
- Årsberetning
- Resultat

Styret