NISK Logo Avd 9

Gründer Cafe Tromsø 11.02.17

Innkalling til årsmøte avdeling 9

Styret i Nisk avdeling 9 innkaller til årsmøtet på Gründer Cafe, Storgata 44 Tromsø.

 

Innkalling til årsmøte i NISK avdeling 9

Tid: Lørdag 11.02.2017,  kl. 19.00
Sted: Gründer Cafe, Storgata 44 Tromsø

Sakspapirer vil bli utdelt på møtet, Forslag til handlingsplan for 2017 og andre dokumenter blir utdelt på stedet

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskivere
3. Behandle styrets årsberetning
4. Behandle regnskap
5. Behandle styrets forslag til budsjett og handlingsplan
6. Behandle innkomne forslag
7. Valg av avdelingsstyre, revisor og valgkomite
8. Valg av representanter til generalforsamlingen
9. Kåring av årets hunder

Styret ønsker alle sine medlemmer velkommen til årsmøtet!

Styrets årsberetning, handlingsplan og innkomne saker vil bli lagt ut på hjemme- og facebooksidene våre 10 dager før møtet.

ÅRSBERETNING HER

Alle innkomne saker må være styret ihende innen 30.01.

Påmelding til årsmøtet må sendes niskavd9@gmail.com innen 05.02. pga. matbestilling.