Innkalling til årsmøte avdeling 2

Vi inviterer til årsmøte på Kongsberg Vandrerhjem, Vinjesgt 1, Kongsberg 29. januar.

Vi inviterer til årsmøte på Kongsberg Vandrerhjem, Vinjesgt 1, Kongsberg 29. januar.

Årsmøtet starter klokken 18:00.

DAGSORDEN:
1. Åpning av møtet
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere
4. Årsberetning
5. Regnskap
6. Forslag til handlingsplan og budsjett
7. Saker til Representantskapet (tidl. Generalforsamling)
8. Inkomne forslag
9. Valg av avdelingsstyre
10. Valg av representant til Representantskapsmøte i NISK
 
Frister til årsmøtet:
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må stilles skriftlig til styrets leder innen 08.01.2017.

Sakspapirer vil bli sendt ut innen 15.01.2017.
Etter årsmøtet får vi et spennende og lærerikt foredrag med Ulrik Myrhaug!

Vel møtt!