BILDE_ÅRSMØTE_2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE - AVD 1

Årsmøte for Avd. 1 avholdes den 31 januar 2018 kl. 19.00 på Nordre Lindeberg Gård. 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
 3. Årsberetning for 2017
 4. Regnskap for 2017
 5. Budsjett og handlingsplan for 2018
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av avdelingsstyre
 8. Valg av valgkomite
 9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet
 10. Valg av revisor
 11. Kåring av årets hunder

Årsmøtedokumenter: Klikk på linkene under for opplasting av dokumentene.

 

Vel møtt !
 

Styret