BILDE_INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2017

INNKALLING TIL ÅRSMØTE - AVD 1

Årsmøte for Avd. 1 avholdes onsdag 31. januar 2018 klokken 19.00 på Nordre Lindeberg Gård.

Vi kommer tilbake med årsmøtedokumentene i god tid før møtet.
 

DAGSORDEN

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

 3. Årsberetning for 2017

 4. Regnskap for 2017

 5. Budsjett og handlingsplan for 2018

 6. Innkomne forslag

 7. Valg av avdelingsstyre

 8. Valg av valgkomite

 9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet

 10. Valg av revisor

 11. Kåring av årets hunder

 

Vel møtt hilsen styret i Nisk Avd. 1