161219 Bilde innkalling årsmøte 2016

INNKALLING TIL ÅRSMØTE - AVD 1

Årsmøte for Avd. 1 avholdes den 30. januar 2017 kl. 19.00 på Nordre Lindeberg Gård. 

Dagsorden:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere
 3. Årsberetning for 2016
 4. Regnskap for 2016
 5. Budsjett og handlingsplan for 2017
 6. Innkomne forslag
 7. Valg av avdelingsstyre
 8. Valg av valgkomite
 9. Valg av deltaker til representantskapsmøtet
 10. Valg av revisor
 11. Kåring av årets hunder

Årsmøtedokumenter (Klikk på linkene under for opplasting av respektive dokumenter).

Vel møtt !

Styret