nisk

Innkalling årsmøte avd 3

Årsmøte for avd 3 avholdes den 18.januar  på Hunderfossen.

Innkalling til Årsmøte NISK avd. 3 hedmark og Oppland Onsdag 18.januar kl 19.00. Årsmøtet avholdes på Hunderfossen familiepark, Fossekrovegen 22. 2625 Fåberg. Parkering på hovedparkering, gå gjennom inngangsporten og hold venstre. Gå ca 75 meter bort til Prinsen 4D kino.

Dagsorden Ved NISK avd. 3’s Årsmøte Hunderfossen Onsdag 18.januar 2016 kl. 19.00

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3: Årsberetning for 2016

Sak 4: Regnskap for 2016

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 6: Budsjett og handlingsplan for 2017

Sak 7: Valg av avdelingsstyre

Sak 8: Valg av utsendinger til representantskapet

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til anne.marte91@gmail.com innen 5. januar. Velkommen!