Nisk logo 100år_600x705

Informasjon om Jubileumsprøven på Dombås 19-21 august

Informasjon om NISK sin Jubileumsprøve:
Arrangementskomiteen og styret i NISK vil informere om at det har vært noen hektiske uker etter at vi den 16. juli mottok beskjed om at vi hadde mistet terrengene vi skulle bruke under jubileumsprøven på Dovre. Det har ikke vært mulig å skaffe andre terreng i Dovre. I tolvte time har vi imidlertid klart å skaffe terreng i Hodalen i Tolga, og det er derfor med glede vi kan meddele at prøven vil gå som planlagt! Det skal være flotte terreng, og fjoråret og observasjoner i år viser godt med fugl.

Endringen innebærer imidlertid at oppropet flyttes til Forsvarsbygg sin plass på Hjerkinn, og begynner kl 0730. Derfra er det ca 1,5 time å kjøre til terrengene (se kart). Det vil bli mulig å bekrefte starten sin til sekretariatet pr melding i forkant, for så å møte opp i Alvdal på nærmere avtalt sted og tid. Dette for å begrense kjøretid for de som bor i den retningen under prøven. Nøyaktig informasjon om det praktiske rundt dette kommer senere.

Dersom noen finner at det er for langt å kjøre, og derfor ønsker å trekke seg, har vi forståelse for dette. De som melder fra om at de vil trekke seg fra en eller flere starter, må gjøre dette senest onsdag 3. august, og vil da få refundert startkontingenten 100 prosent. Forutsetningen er at det sendes mail til ellenbd@online.no hvor følgende opplysninger fremgår:

1. Hundens navn og registreringsnummer
2. Klasser og dager det er påmeldt hvor starten trekkes
3. Navn på hundens eier
4. Navn på kontoinnehaver og kontonummer refusjonen skal overføres til

Partilister og mer informasjon kommer i løpet av uken.
HUSK AT ALLE MÅ KUNNE FREMLEGGE GYLDIG SAUERENHETSBEVIS I ORGINAL
Styret og arrangementskomiteen er glade for å ønske alle deltagere velkommen til jubileumsprøve, og feiring av NISK sine 100 år!

Elisabeth Haukaas Bjerke
Prøveleder

Kart Hjerkinn - Hodalen.png