Norsk Irsksetterklubb søker fremdeles etter ny Distriktsrepresentant i Nordland (Sør-Hologaland)

Ove Larsen fra Nesna har i flere år gjort en oppofrende innsats som distriktsrepresentant for Norsk Irsksetterklubb (NISK) i Nordland. Ove har imidlertid signalisert at tiden er kommet for å finne en erstatter. På det grunnlag søker NISK etter en person som kan være klubbens distriktsrepresentant (DR) i Nordland. Av praktiske hensyn vil vedkommende være en DR for medlemmer og interessenter sør for Tysfjorden ned til "Trøndelagsgrensa", mens målgruppen nord for "Tysfjorden" ivaretas av "Tromsavdelingen" (NISK avd 9). DR skal være klubbens forlengede arm ut i distriktetene der hvor det ikke er egne avdelinger. Vedkommende skal således informere og veilede medlemmer og interessenter om forhold som omfatter klubb og rase. Nærmere informasjon fås ved henvendelse til klubbens leder Per Hallås e-post: per.hallaas@c2i.net eller mobil: 473 15 066.

 


Innen fristens utløp er dessverre ingen kandidater fremmet. Representanten som var foreslått har dessverre ikke mulighet til å stille.

NISK trenger en kandidat til å fremme medlemmenes interesser, og ønsker at medlemmene i distriktet fremmer forslag på kandidater. 

 


Dette må dette være Ellen Bakke Dobloug, i hende innen mandag 19. januar 2009 slik:

  • e-post til: niskserv@online.no eller pr
  • post til Norsk Irsksetterklubb; Fartvegen 270, 2324 Vang H.

27. januar 2009 vil NISK kunngjøre foreslåtte kandidater på klubbens hjemmeside. Medlemmer i Nordland bes således sende sin stemmeseddel på den av de kandidatene som er listet på klubbens hjemmeside innen 26. februar 2009 pr post til Norsk Irsksetterklubb, Fartvegen 270, 2324 Vang H.