Agenda Styremøte:
 
 • Godkjenne siste referat styremøte
 • Evaluere – reflektere gjennomføring av Generalforsamlingen
 • Forankre vedtatt handlingsplan og budsjett 2008
 • Utarbeide ”valpeboka”
 • Konkretisere godtgjørelse av mobiltelefon
 • Fremtidig konsept årboka
 • Ståsted bladet Fuglehunden versus Hundesport
 • Etablere arbeidsutvalg NM høgfjell
 • Sponsoravtaler Nordiske jakt og fiskedager på Elverum
 • Revitalisere avd 3.
 • Forvaltning av premiebeholdning og gaver (jf NISK 90-års jubileum)
 • Deltagelse Villmarksmessa
 • Fordeling av ”leder Fuglehunden”
 • Eget opplegg utsendelse av innbetalingsgiro medlem