Logo_640x640

Vedlagt ligger årsmøtepapirer. Skriv ut disse og ta dem med til årsmøtet.

HUSK!!! Årsmøte i avd. 7 onsdag 25. januar 2017

Årsmøtet i avd.7 etterfølges med “lavlandsopplevelser” med vårt medlem Knut Barkhall som igjen blir fulgt opp med “høyfjellsopplevelser” med Trond K.Karlsen.
Barkhall og Karlsen tar oss med inn i sine opplevelser og “suksess” innen disse prøveformene som de har opplevd i siste åra, sammen med kaffe&kaker utover kvelden!
 
Alle medlemmer er velkommen!
Trond Kristian

Trond Kristian Karlsen

K

Knut M. Barkhall