nisk

Husk årsmøte 25.januar

Avdeling 3 arrangerer årsmøte den 25.januar kl. 19.00 på Kroa på Biri. 

Årsmøtet til avdeling 3 avholdes 25.januar kl. 19.00 på Kroa på Biri. Styret oppfordrer medlemmer til å møte slik at vi sammen kan legge opp aktiviteter for det kommende året. 

 

Innkalling til Årsmøte NISK avd. 3 hedmark og Oppland torsdag 25. januar kl 19.00. Årsmøtet avholdes på Kroa på Biri, Skumsrudvegen 33, 2836 Biri. 

Dagsorden Ved NISK avd. 3’s Årsmøte 25.januar kl. 19.00. 

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3: Årsberetning for 2017

Sak 4: Regnskap for 2017

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 6: Budsjett og handlingsplan for 2018

Sak 7: Valg av avdelingsstyre

Sak 8: Valg av utsendinger til representantskapet

 

Vedlagt ligger årsberetning. 

Budsjett og regnskap legges ut så fort det er klart!

Årsberetning 2017 () Jørn.docx.pdf

doc01488120180116100554.pdf - Resultatregnskap