6

Fem utkryss-valper født hos kennel Alvertoppen 24. april 2018

Det ble den 24. april født fem valper hos kennel Alvertoppen som ledd i det internasjonale utkryss-programmet mellom irsk setter og irsk rød og hvit setter. Mor er irsk rød og hvit setter Alvertoppens Ice-T. Far er irsk setter Skogrypas Black Hawk. Det kom en tispe og fire hanner. Paringen er godkjent av The Irish Kennel Club, Nisk avlsråd og NKK. Valpene registreres hos NKK som irsk rød og hvit setter.

Kennel Alvertoppen har søkt og fått godkjent utkryss mellom irsk rød og hvit setter Alvertoppens Ice-T og irsk setter Skogrypas Black Hawk som del av det internasjonale utkryssprogrammet for irsk rød og hvit setter. Det er The Outcross Committee i The Irish Kennel Club som har godkjent søknaden. NKK i samråd med NISK besluttet i 2015 å legge til rette for at også norske oppdrettere kan delta i det internasjonale utavlsprogrammet for irsk rød og hvit setter og irsk setter. I praksis vil det si at avkom etter utavlsparinger kan registreres i Norge og nyte rettigheter hva angår deltakelse på jaktprøver og utstilling nærmere beskrevet i utavlsprogrammets regler og retningslinjer. Registrering forutsetter at reglene og retningslinjene stadfestet i programmet blir fulgt, og at en skriftlig bekreftelse fra «the Outcross Comitee» vedlegges registreringsanmeldelsen. Programmet vil således helt og holdent være administrert gjennom den internasjonale utavlskomiteen i rasens hjemland Irland.

Her kan du lese mer om denne utkryss-paringen