BILDE DRESSURKURS

DRESSURKURS I TRE DELER – NISK AVD 1

NISK avdeling 1 avholder også i år dressurkurs over tre deler. Basert på tidligere års erfaringer har vi i år satt av en hel ettermiddag med teori i forkant av de praktiske delene av kurset. Her vil blant annet temaer som «hvordan hunden lærer», lederskap, lydighet og respekt bli grundig belyst. Kurset gjennomføres som et intensivkurs over tre deler; herunder:

DEL I:   Teori og grunndressur
DEL II:  Ro i oppflukt på duer 
DEL III: Ro i oppflukt på rapphøns og fasaner

Du velger selv om du vil delta på hele eller deler av kurset. Vi anbefaler imidlertid at du deltar på samtlige av kursets tre deler for å maksimere utbyttet av kurset som helhet. Har du ikke grunndressuren i orden før Del II og Del III, vil utbyttet fra disse sekvensene bli lite og/eller marginalt. Under Del I hvor teori og grunndressur står i fokus vil deltakerne få en grundig innføring i hva som kreves av det daglige hundeholdet dersom målet er en ferdig dressert fuglehund.

DRESSURKURS DEL I/TEORI
Her vil lederskapsbegrepet stå sentralt. Hva betyr lederskap? Hvordan utøver jeg lederskap? Hva synes hunden om lederskap? I tillegg vil vi belyse andre lederskapsrelaterte forhold som respekt og lydighet, og hvordan din daglige omgang med hunden kan bidra til å få på plass dette. Hvordan hunden lærer vil også stå sentralt under denne sekvensen. 

Tid/sted: 10 mai kl. 17.30 på Solbakken, Årnes. Instruktører: Lene Moen, Dagfinn Elstad og Trygve Moen.

DRESSURKURS DEL I/PRAKSIS
Grunndressur med hovedfokus på lineføring, innkalling og sitt. Intensivkurs over to dager.  Spørsmål & svar – sekvenser i pausene. På søndag får vi besøk av Cato Martin Jonassen som vil bidra med sin enorme kunnskap. Cato har blant annet bakgrunn fra Forsvarets hundeskole. Han er jaktprøvedommer, og kan selv vise til imponerende resultater fra jaktprøver.

Tid/sted: 19 og 20 mai hos Lene og Trygve Moen på Solbakken i Årnes. Kl. 09.30 begge dager. Instruktører: Lene Moen, Dagfinn Elstad og Trygve Moen. I tillegg stiller Cato Martin Jonassen på søndag.

Til deg som er ny og uerfaren med fuglehund anbefales denne delen av kurset på det sterkeste.

DRESSURKURS DEL II
Trening på ro i oppflukt (støkktrening). Her vil deltakerne få en første test på hvor langt de har kommet med grunndressuren. Det trenes på duer (støkk), hvor ambisjonen er å lære hundene at fugl i lufta betyr «sitt». Blir vi mange har vi satt av to ettermiddager slik at vi kan dele gruppa i to puljer for å maksimere kvaliteten på gjennomføringen.

Knut Gunnar Sørlie er en meget aktiv jeger og jaktprøvedeltaker, som kan vise til mange meritter med egne hunder. Han har eget dueslag, og har drevet med denne type trening av fuglehunder siden 1995.  

Tid/sted: Pulje 1: 8 august, pulje 2: 15 august, på Kløfta, og starter kl. 18.00 begge dager. Instruktører: Knut Gunnar Sørlie med bistand fra avdelingens egne instruktører.

DRESSURKURS DEL III
Kurset avholdes hos Stian Aaserud på Årnes. Her vil hundene møte nye og spennende omgivelser. Også her skal hundene lære at fugl i lufta betyr «sitt». Det skal trenes på stubbåker med rapphøns og fasaner som provokasjon. For deg med hund uten erfaring med hønsefugl kan dette bli en spennende ettermiddag. Kanskje får du se din hund ta stand for første gang?

Kurset avsluttes med individuelle tilbakemeldinger hvor det redegjøres for status og videre fremdrift for hver enkelt ekvipasje.

Tid/sted: Pulje 1: 22 august, pulje 2: 29 august, på Årnes, og starter kl. 17.30 begge dager. Instruktører: Dagfinn Elstad, Trygve Moen og Stian Aaserud. 


PRISER:

DEL I                    kr.    800,-
DEL II                   kr.    500,-
DEL III                  kr.    700,-
DEL I/II                 kr. 1.300,-  
DEL I/III                kr. 1.500,-
DEL II/III               kr. 1.200,-
DEL I/II/III             kr. 2.000,-  

Se for øvrig diverse annen relevant informasjon på vår aktivitetsplan publisert på www.nisk.no (Avdeling Oslo/Akershus/Østfold), og/eller vår Facebook – gruppe: NISK avd. Oslo, Akershus og Østfold.

Vi tar forbehold om at endringer kan tilkomme. Påmeldte deltakere vil i så fall bli underrettet per mail. Påmelding kan gjøres til: Dagfinn Elstad: d-els@online.no. Påmelding senest innen 10 mai.

Betaling: Senest innen 10 mai til kto. 5188.10.15726 eller VIPPS nummer 134791. Husk å merke innbetalingen med navn + dressurkurs 2018.
 

Vel møtt til dressurkurs.