Bowie_550x412

Bowie sikret seg Derby billett med 1UK på Geilo

Thor Eide forteller fra Bowies siste dag på Geiloprøven:

Lundebakken’ s Bowie (Lux Vom Kappellenpfad – NUCH Lundebakken' s Fg Queen) klinket til fra start på Geiloprøvens siste dag med prima søk og flere fuglearbeider.

Tidligere tre starter i høst hadde resultert i en 2UK (Bygdinpøva) og en 3UK (Geiloprøven), men alle preget av forsiktig åpning i første slipp.

Både Bygdinprøva og Geiloprøven var godt besatt med fugl i terrenget, men tørke og varmt sommervær gjorde forholdene krevende.

 

Fra kritikken søndag 06.09:

Bowie går et glimrende søk med god vindbruk.

Stand med makker, rolig i oppflugt og skudd.

Senere sjanser på fugl som letter i søksområdet, respekterer.

Viser sekundering.

Senere går Bowie meget godt.

Fast stand, reiser djervt på ordre og er akseptabelt rolig i oppflugt og skudd.

Ny stand under utredning, roes akseptabelt.

Premie 1 UK, tallkarakterer 556444

 

Vi gratulerer!