Logo_640x640

Avd. 7: Ulovlig trening av hund

Styret i NISK avd. 7 har fått flere henvendelser vedrørende en artikkel om en norsk fuglehunddommer som er dømt for ulovlig trening i Sverige.

Styret vil presisere at de tar avstand fra slike lovbrudd, og finner det svært beklagelig at dette har skjedd. Styret oppfordrer alle medlemmer og andre fuglehundfolk til å respektere lover og reger når de utøver sin hobby, enten det er i Norge eller Sverige.

NISK avd. 7

Styret

http://svenskjakt.se/start/nyhet/norrman-tjuvtranade-hund-doms-till-dagsboter/