Cazi og Fia

NB!!! OPPDATERTE PARTILISTER PR 17.03.

Avd. 7: TYDALSPRØVEN - VINTER 19.-20. mars 2016

Det vil ikke bli lagt ut flere oppdaterte lister.

Videre aktuell info vil bli publisert på facebook under "Tydalsprøven vinter 2016"

Hovedkvarter med sekreteriat er som vanlig på Vektarstua Stuggudalen.

VK kvalifisering lørdag med CACIT - finale søndag. UK og AK begge dager.

Påmeldingsavgift: 400,- UK/AK, 450,- VK

Påmelding innen 05.03 til kontonr. 8674.05.16932. Merk betalingen med hundens reg.nr, hvilke dager/klasse og fører (om annen eier) og mobilnr. Siste 1.AK eller VK premie ved påmelding til VK..

Oppfordrer alle om å være nøye med påmelding. Enklere for arrangør og deltager når alle opplysninger er riktige. Ved feil og/eller mangelfulle opplysninger kan påmelding være ugyldig.

Det blir jegermiddag med premieutdeling lørdag.

Ta med kontanter!! På noen av terrengene er det bom/parkeringsavgift.

Flotte premier til utlodning under jegermiddagen.

Vi ønsker deltagere og dommere velkommen til Tydalen!!

For nærmere info mot prøven se: "Tydalsprøven vinter 16" på facebook.

https://www.facebook.com/events/1709708155932671/

OPPDATERTE PARTILISTER PR 17.03

Prøveleder:                                                   Sekreteriat/påmelding:

Henning Loe                                                  Berit Leinsvang

99377632                                                      97707644

Mail:                                                               Mail:

henning.loe@gmail.com                                berit.leinsvang@pfi.no