nr2

AVD. 7 ØNSKER JAKTPRØVEMEDARBEIDERE!!!!!!

Har du lyst til å bidra i fellesskapet?

Send mail til avdelingens sekretær: avd7@nisk.no

Mvh styret i Avd 7.