Logo_640x640

Avd.7 HD møte samlet vell hundre "noe" fortvilte...

Avd.7 HD møte samlet vel hundre "noe" fortvilte hundefolk over HD % på sin raser, men våre foredragsholdere som startet med Per Nymark som fikk frem betydningen av helheten i sykdomsbilde på vår rase, fortsatte engelsksettermentor Bjørn I.Gomo med sin fortvilelse over avlesningsprosedyren i  NKK. , som ble enda mer engasjert da han måtte gi fra seg stafettpinnen til Tor H. Bondø som med sin statistikk  mener vi er på en noe bedre vei..... Men etter ca. 40 min. kom professor Frode Lingaas fra vet.høgskolen med et foredrag som trollbandt forsamlingen med meget forståelsesfull fremføring av genetikk/avls. lære.  Avsluttningsdelen av denne kvelden fikk Lingaas en smakebit at Trønderne blir engasjert når de brenner for en sak, og han kom med en oppfordring til alle å møte opp på sine klubbers generalforsamlinger. Med disse ord får vi håpe på at Frode Lingaas har lagt lista for videre HD avl. arbeid i klubbene.