Logo_640x640

AVD. 7: Feil dato i aktivitetskalender for stormøtet i november.

Riktig dato er 16. november på Coop Rosten.

Mer informasjon kommer senere så sett av datoen

Hilsen Aktivitetsutvalget