nisk

Årsmøte avholdes 28.januar

Årsmøte Nisk avd 3!

Innkalling til Årsmøte NISK avd. 3 hedmark og Oppland

Torsdag 28. januar kl. 19.00 på Caverion avd. Lillehammer, Oskar Skoglysvei 2, 2619 Lillehammer.

 

Dagsorden

Ved NISK avd. 3’s Årsmøte

Caverion, Lillehammer

Torsdag 28. januar 2016, kl.19.00

 

DAGSORDEN

 

Sak 1:

Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2:

Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3:

Årsberetning for 2015

Sak 4:

Regnskap for 2015

Sak 5:

Innkomne forslag

Sak 6:

Budsjett og handlingsplan for 2016

Sak 7:

Valg av avdelingsstyre

Sak 8:

Valg av utsendinger til representantskapet

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet sendes til anne.marte91@gmail.com

innen 5. januar.

Velkommen!