Årsmøte AVD.3 25.Januar

Årsmøtet til avdeling 3 avholdes 25.januar kl. 19.00 på Veikroen på Biri. Styret oppfordrer medlemmer til å møte slik at vi sammen kan legge opp aktiviteter for det kommende året.

 

Innkalling til Årsmøte NISK avd. 3 hedmark og Oppland Torsdag 25.januar kl 19.00. Årsmøtet avholdes på Veikroen på Biri. Skumsrudvegen 33, 2836 Biri.

Dagsorden Ved NISK avd. 3’s Årsmøte Veikroen på Biri Torsdag 25.januar 2018 kl. 19.00

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3: Årsberetning for 2016

Sak 4: Regnskap for 2016

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 6: Budsjett og handlingsplan for 2017

Sak 7: Valg av avdelingsstyre

Sak 8: Valg av utsendinger til representantskapet

 

Velkommen

- Styret AVD 3