NISK LOGO_200x200

Årsmøte avd 3. 18.januar

Årsmøtet til avdeling 3 avholdes 18.januar kl. 19.00 på Hunderfossen. Styret oppfordrer medlemmer til å møte slik at vi sammen kan legge opp aktiviteter for det kommende året. 

 

Innkalling til Årsmøte NISK avd. 3 hedmark og Oppland Onsdag 18.januar kl 19.00. Årsmøtet avholdes på Hunderfossen familiepark, Fossekrovegen 22. 2625 Fåberg. Parkering på hovedparkering, gå gjennom inngangsporten og hold venstre. Gå ca 75 meter bort til Prinsen 4D kino.

Dagsorden Ved NISK avd. 3’s Årsmøte Hunderfossen Onsdag 18.januar 2016 kl. 19.00

DAGSORDEN

Sak 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og fullmakter

Sak 2: Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

Sak 3: Årsberetning for 2016

Sak 4: Regnskap for 2016

Sak 5: Innkomne forslag

Sak 6: Budsjett og handlingsplan for 2017

Sak 7: Valg av avdelingsstyre

Sak 8: Valg av utsendinger til representantskapet

 

Vedlagt ligger årsberetning.  Regnskap vil bli lagt ut så fort det er klart. 

 Årsberetning 2016.docx