Rypespor_ingressbilde til årsmøte Avd 1

ÅRSMØTE AVD. 1

TIRSDAG 26. JANUAR KL. 19.00 PÅ NORDRE LINDEBERG GÅRD.

Årsmøte for Avd. 1 avholdes tirsdag 26. januar kl. 19.00 på Nordre Lindeberg Gård.

Last ned årsberetning for 2015. Avdelingens regnskap vil tilgjengeliggjøres etter at revisorgodkjenning foreligger.

DAGSORDEN

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.       Valg av dirigent, referent og to protokollunderskrivere

3.       Årsberetning og regnskap for 2015

4.       Budsjett og handlingsplan for 2016

5.       Innkomne forslag

6.       Valg av avdelingsstyre

7.       Valg av valgkomite

8.       Valg av deltaker til representantskapsmøte

9.     Valg av revisor

10.     Kåring av årets hunder

 

Vel møtt !

 

Hilsen Styret