Vinnere NISK 2016

NISK avd. 4 Sørlandet - innkalling til årsmøte for 2017 på Skisland fredag 26 januar kl 18.00.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må sendes til vihho@mattilsynet.no/ Villy Howden, Bruviksveien 3B 4371 Egersund innen 31.121.2017.

INNKALLING/DAGSORDEN

  1. GODKJENNING AV DAGSORDEN.

  2. VALG AV DIRIGENT, REFERENT OG TO TIL Å SKRIVE UNDER PROTOKOLL

  3. REGNSKAP 2017

  4. INNKOMNE FORSLAG

  5. FORSLAG TIL AKTIVITETSPLAN 2018.

  6. BUDSJETT 2018.

  7. VALG AV REPRESENTANT TIL RS.

 

 

Tips en venn Skriv ut