NISK LOGO_200x200

MEDIEANSVARLIG I NISK

Norsk irsksetterklubb søker MEDIEANSVARLIG

NISK har hjemmesiden på internett og syv faste sider i bladet Fuglehunden som sin viktigste kommunikasjonsplattform mellom styret, avdelingene og medlemmene. I tillegg fungerer Facebook som en to-veis kommunikasjon mellom ledelse og medlemmene.

Styret i NISK ønsker en enda bedre, tettere og mer helhetlig kommunikasjon med medlemmene. Vi søker derfor etter en medieansvarlig til å lede en informasjonsgruppe. Informasjonsgruppen, som består av avdelingsoppnevnte informasjonsledere og vår redaktør for bladet Fuglehunden, har det praktiske ansvaret for å forsyne informasjonsplattformene med innhold. 

Vi søker etter en person som kan lede informasjonsgruppen, ta det helhetlige ansvaret for all kommunikasjon i NISK og legge ut informasjon på alle våre plattformer. Vedkommende vil ha møterett til styremøtene.

Interesserte kan ta kontakt med leder i NISK, Knut Reed, på mobil 417 51 511, eller på e-mail knut@vestbrynet.no