HUNDETRENING I DANMARK Helgen 15. – 17. mars har vi reservert Klitgård for hundetrening og medlemmer i NVK Agder, NISK Sør og Rogaland Fuglehundklubb inviteres til å delta. Klitgård ligger i underkant av en times bilkjøring fra Hirtshals.

Dere kan lese mer om stedet og se bilder på http://klitgaard-gamefields.dk/#/forside/ . Det er en del fasan rundt selve Klitgård og i tillegg er det svære jorder med bestand av vill rapphøns som kan gi gode fuglesituasjoner. Som dere vil se av vedlagte ”Program”, avgjøres prisen av antall deltakere og tidspunkt på året. Det som kommer i tillegg til de oppgitte beløp for perioden 1.1. – 31.3., er kostnader til instruktør/guide, som blir Karl Georg Kristensen, en meget dyktig hundefører fra Hals - se http://www.halsbonden.dk/   + utgift til veterinær. I tillegg til at hundene må ha rabiesvaksine , - som må tas senest 3 uker før avreise fra Norge, - må man innom veterinær i Danmark før hjemreisen og gi hundene kur mot Revens dvergbendelorm og få dette innført i hundepasset. Klitgård har en meget gunstig avtale med veterinær om dette og vi drar innom ham i ”samlet flokk” lørdag før lunsj. Tror han tar bare DKK 100 pr hund.

Turen blir til selvkost og hver og en må ordne egen reise/fergebillett. Det går ferge fra Kristiansand fredag kl 17.00 med ankomst Hirtshals ca kl 20.00 og retur søndag fra Hirtshals kl 21.00 med ankomst Kristiansand kl 24.00. Hver og må ordne egen reise og fergebillett. PÅMELDING VED INNBETALING AV NKR 1.800,- TIL NVK AGDER SIN KONTO NR 7325.05.47517. Dette inkluderer 2 netter med frokost og lunsjpakke + 2 dagers trening + veterinær. Middag lørdag kveld kommer utenom. Kostnaden til instruktør spleiser alle deltakerne på og betales på stedet. Som dere ser, er prisen avhengig av antall deltakere. Blir det fullt (maks 10 deltakere), regner vi med at beløpet på kr 1.800 dekker alt, blir det færre, kan det bli maks ett par hundre i tillegg å betale for den enkelte.

Ved spørsmål kan dere kontakte: NVK Agder v/ Lisbeth Reinertsen – tlf 907 59 344 – lisa.flp@online.no NISK Sør v/Villy Howden – tlf 916 58 893 - villy.howden@mattilsynet.no RFK v/Hilde Ihms – tlf 957 81 739 - hilde_b_ims@hotmail.com