Det blir også i år treningssamling på Hovden, innlosjering hos Oddvar og Kari pluss en hytte til.
1000kr i påmelding inkl kost og losji for hele helgea. Uten kost og losji kr 150,- Tillegg for ekstra hund kr 100,-
Påmelding til Oddvar Røynås 90764895. Eller Trond Fjermeros. 90477460.
Merk påmeldingsfrist.