Avlskonferansen vil finne sted 6.-7. juni på Gardermoen og plass på Garder Kurs og Konferansesenter er forhåndsreservert.Foreløpig er følgende forslag til temaer kommet inn:


· Indekser.

· Etisk avl (innavl).

· Avlsplan for begge raser.

· Plan for å utvikle rød og hvis irsk setter som rase.

· Utstillingsproblematikk.

· Tettere samarbeid med andre raseklubber og avlsråd.

· Kan datagrunnlaget fra jaktprøveskjemaene brukes bedre?

· Godkjenningskriterier.Styret ønsket å oppfordre alle medlmmer til å komme med ytterligere forslag til temaer.

Tilbakemeldinger kan sendes til styret@avd1.nisk.org - innen 30.03.09