Det legges nå ut mulighet for og søke om jaktterreng. 
Utleie av jakt vill kun skje som før hvis myndighetenes regelverk tilsier at dette lar seg gjøre.

Frist 01.05.2020 etter dette er det første mann til mølla prinsippet på ledige datoer. 

MAN MÅ VÆRE MEDLEM AV NISK AVD 4 FOR OG SØKE OG FÅ TILDELT JAKT. 
Søknaden gjelder personlig for jaktleder og kan ikke gis videre til en ny gruppe. 
Søknad merkes med:
- Ønsket periode - 4 dagers jakt perioder fra 10 Sept. (10.09 - 13.09 1 periode osv)
- jaktlagets leder (den som søker) 
- resten av jaktlagets navn


Søknaden kan sendes til nisk.sorlandet@gmail.com innen 01.05.2020. Etter trekking av terreng skal leiebeløpet betales innen to uker for og beholde plassen. Leiebeløpet refunderes ikke.


*Fangstrapport levers til samme adresse etter endt jakt. 
 

Priser For Jakta: 1 periode 400,- pr dag.
Nær familiemedlem av Nisk medlem i avd 4 er prisen kr 500,- pr dag. Etter første periode er prisen 300,- / 350,-

 

Det vil ikke bli tillat og jakte etter jul. Kvotene er satt til 3 ryper pr jeger pr dag.
 

Trenings kort for medlemmer fra 01.01.2021 Vil koste 100,- pr dagskort, 150,- pr dagskort ved bruk av hyttene i terrenget.
Det skal sendes en skriftlig beskjed evt kviteringsbilde til nisk.sorlsndet@gmail.com ved kjøp av treningskort.  
 

Hytte nr 1 Ligger i Myrkvæven her er det plass til 5 jegere. Hytte nr 2 Ligger ved øvre Kaldsvatn her er det plass til 2 jegere. Hytte nr 3 Ligger ved Langevatn her er det plass til 4 jegere.

Det er også mulighet for fiske.