Rørosprøven "Den gyldne fuglehund"

For informasjon om prøven følg link; https://www.rorosproven.no/