I forbindelse med årsmøtet i avdeling 9 ble det i forkant av møtet lagt frem en revidert årsberetning med resultater og bilder fra 2012. Den reviderte beretningen kan leses her.

A%CC%8Arsberetning2012+ny.dot