NISK avd.3 KLUBBPRØVE LAVLAND 7.11.2009

 

Avdeling 3 arrangerte klubbprøve på lavland lørdag 7.november. Prøven gikk på terrengene til HedOpp Fuglehundklubb, som stilte sine terreng til disposisjon. Det var 4 UK hunder og 11 AK hunder som stilte til start.

Klubbprøva ble satt opp med to partier, der alle konkurrerte den første økte før lunsj. Alle UK hundene og de 6 beste AK hundene gikk videre til finale etter lunsj. De resterende hundene ble med på et treningsparti ut dagen. Terrengene var godt besatt med fugl og de fleste hundene fikk sine sjanser på fugl i løpet av dagen.

Når dommeren oppsummerte etter finalen, så var det Kastellhagens Artemis Ilva med eier/fører Eldri Kjørren som vant i UK. I AK var det Noaidons Bera og Stein Håkonsen som trakk det lengste strået etter hard kniving til siste slutt. Bera fikk tre godkjente fuglearbeider, ett med reis. To verdige vinnere av den første Klubbprøven i NISK avd.3. er kåret! De har dermed det første nappet i vandrepokalen!

Vi gratulerer og takker alle deltakerne for en flott dag på lavland! En stor takk rettes også Terje Hagen og Rune Frankmoen som velvillige stilte opp og dømte for oss, en stor takk til dere!

Alle ønskes velkommen tilbake neste år!

 

Tekst/foto: Roar Lundby                                                                                                     

 

resultater Ak:    1. Noaidons Bera, eier: Stein Håkonsen     2. Marve Fleksnes, eier: Henning Rud  3. Riiseskogens Horg, eier: Anders Brusveen