Referat fra styremøte 25.09.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.