Referat fra styremøte 20.06.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.