Referat fra styremøte 01.12.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.