Det er nå kommet nye avlsindekser, som er noe korrigert i forhold til de tidligere indeksene.

De som ønsker å vite avlsindeksene på hunder som de planlegger å avle på, kan få disse ved å henvende seg til sekretær på 97 48 27 75 evt post@nisk.no

På denne måten kan en vurdere indeksene opp mot de generelle kriterier og vurderinger som er foretatt i forkant.