NYE SAMLEDE REGLER FOR UTTAK NM-LAG UANSETT DISIPLIN Alle irsksettere uansett nasjonalitet (registreringsland) teller med. · Hunden må være minst 10% norskeid. · Førers nasjonalitet er åpen. · Poengberegning som for Jaktchampionat benyttes. · Premier oppnådd i den prøvetypen (vinter-høyfjell-lavland) det konkurreres i og som er fra foregående år, teller dobbelt i forhold til premier oppnådd i andre prøvetyper fra inneværende år. · Premier oppnådd i den prøvetypen (vinter-høyfjell-lavland) det konkurreres i og som er fra inneværende år, teller tredobbelt i forhold til premier oppnådd i andre prøvetyper fra inneværende år. · Alle resultater til og med helgen før lagkonkurransen teller med. · Resultatene må sendes avlsrådet senest mandag etter denne helgen. Det er eiers ansvar å dokumentere resultatene. · Resultatene som skal telle med må være oppnådd i Skandinavia. · Eier må være medlem av NISK og ha betalt kontingent før 30.03. for 2009. Fra 2010 må denne kontingenten være betalt innen 15.01