Fremtredende medlemmer  som Hans Sjåmo og Torbjørn Hansen har har bidratt  på en positiv måte i denne prosessen, og  Per Kyrre Hall  sagt seg villig til å være ny  Distriktsrepresentant Nordland.

Vi ønsker Lykke til med vervet!