Imingens IO Eero

Norges cup Høst 2021

Det nå meldt inn hele 78 premier! Vi Gratulerer alle!

Høst cupen er delt inn i 3 kategorier; Høyfjell - Skog - Lavland.

Husk 4- dagers regelen.

Lykke til !

Meld inn dine resultater her; https://nisk.custompublish.com/meld-inn-resultater.97229.no.html 

Statutter: Norges cup 

Norgescup høyfjell høst 2021.xlsx

Norgescup Skog 2021.xlsx

US Punky2.jpeg

US Punky oppnådde 1.AK Fullkombinert !

Fagermoas Jessie.jpeg

Fagermoas Jessie leder klart skog- cupen! 1.AK Fullkombinert!

 

Topdalens Bailey.jpeg

Fin start for Topdalens Bailey med 1. UK !