Tid:    Onsdag 29.januar 2020 kl 19.00
Sted: Midtunhaugen 13 A, Midtun

 

Forslag til saker som skal behandles må være inne innen 08.januar 2020 og sendes på e-post til avd5@nisk.no 

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Behandle styrets årsberetning

4. Behandle regnskap

5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett

6. Behandle innkomne forslag

7. Valg av avdelingsstyre, revisorer og valgkomite

8. Valg av representant til representantskapsmøtet 2020

9. Kåring av Årets Hunder 2019 og Vinner av Hokus Pokus vandrepokal 2019!

Årsmøtet blir avsluttet med en sosial setting der det blir servert varm mat, kake (hvit dame med bilde av årets hund) og kaffe. 

Styret ønsker ALLE medlemmer VELKOMMEN!

 

Hilsen styret

NISK AVD 5   

Sakspapirer vil bli lagt ut her fortløpende:

Styrets årsberetning 2019.docx

Forslag til årsmøte 1.docx

Aktivitetsplan 2020.docx

Budsjett 2020.xlsx

Regnskap 2019.pdf

Balanse 2019 .pdf

Revisjonsberetning 2019.jpg

Valgkomiteens innstilling.docx

PREMIERTE IRSKSETTERE I AVDELING 5 2019.docx

Årets hund og Hokus Pokus pokalen 2019.xls

Protokoll .pdf