Norsk irsksetterklubb avdeling 5 Vestland innkaller til årmøte

Tid: Onsdag 27.januar kl. 19.00

Møtet blir avholdt digitalt på Microsoft Teams.

Medlemmer som ønsker å delta må sende e-post med navn (evt.eget Teams navn) og e-post adress til Eirik F. Lohne eirik.f.lohne@gmail.com , så får dere tilsendt invitasjon til møtet. Påmeldinggsfrist er 25.01.

Forslag til saker som skal behandles må være inne innen 06.januar 2021 og sendes på e-post til avd5@nisk.no

Innkomne forslag til valgkomiteen må også være inne til 06.januar, sendes på e-post til fstangnes@gmail.com

Dagsorden:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere

3. Behandle styrets årsberetning

4. Behandle regnskap

5. Behandle styrets forslag til handlingsplan og budsjett

6. Behandle innkomne forslag

7. Valg av avdelingsstyre, revisorer og valgkomite

8. Valg av representant til representantskapsmøtet 2021

9. Kåring av Årets Hunder 2020 og Vinner av Hokus Pokus vandrepokal 2020!

På forrige årsmøte planla vi at det skulle legges til en fredag og serveres middag med tilbehør, men på grunn av omstendighetene rundt pandemien og restriksjoner må vi utsette disse planene 1 år.

Styret ønsker ALLE medlemmer VELKOMMEN til et digitalt årsmøte!

 

Hilsen styret

NISK AVD 5   

Sakspapirer vil bli lagt ut her fortløpende:

Protokoll fra Årsmøte 2020.pdf

Aktivitetsplan 2021.docx

Styrets årsberetning 2020.docx

Premierte hunder i 2020[1].docx

Innkomne forslag.docx

NISK avd. 5 - Resultatregnskap 2020[1].pdf

NISK avd. 5 - Balanserapport 2020[1].pdf

Revisjonsberetning 2020.jpg

NISK avd.5 - Budsjett 2021.pdf

Valgkomiteen forslag styre NISK avd 5 2021.docx

Årets Hunder 2020.docx