NISK AVD. 4 SØRLANDET; SKOGSFUGLPRØVEN PÅ OGGVATN 21-22 NOVEMBER ER AVLYST!

Etter en nøye vurdering av fuglebestanden i de aktuelle prøveterrengene har prøvekomiteen vurdert fuglebestanden som svært lav og funnet ut at det mest fornuftige er å avlyse årets prøve! NISK avd 4 Sørlandet håper på et bedre skogsfugl år i 2016 og at vi kommer sterkere igjen da.

De som allerede har meldt seg på vil få pengene tilbake.

For prøvekomiteen Villy Howden

Mobil 91658893/ vihho@mattilsynet.no