JAN ARILD TVEITEN STILTE MED LIATOPPENS ERA PÅ FORUS OPEN OG BLE PREMIERT MED EN 2 UK.

I HELGEN STILTE FLERE AV AVDELINGENS MEDLEMMER PÅ SKOGSFUGLPRØVE I EIGERSUND OG DET BLE FLERE PREMIERINGER.

US CHICA BRILIERTE IGJEN LØRDAG 16 NOVEMBER MED 4 FUGLEARBEID DER 2 AV ARBEIDENE VAR ETTER RAPPORTER SOM RESULTERTE I EN SUVEREN 1 AK M/ÆP, SØNDAG FORTSATTE HUN I SAMME SPOR OG BLE PREIMERT MED NOK 1 AK.

JOHN ARNE HÅLAND STILTE MED FUGLODDENS SCOTT SOM ETTER 2 FINE FUGLEARBEIDER OG GLIMRENDE KRITIKK BLE PREMIERT MED EN 1 AK.

SØNDENÅHAUGENS AFFI OG STEINSFOSSENS NA-KARI BLE LØRDAG PREMIERT MED HVER SIN 2 AK, SØNDAG 17.11 BLE DET NOK EN 2 AK TIL AFFI.