STYRET INNVITERER TIL MEDLEMSMØTE PÅ SKISLAND LØRDAG 27 APRIL KL 18

* SAKER SOM SKAL OPP PÅ NISK SIN GENERALFORSAMLING 12 MAI

* AVDELINGSSAKER

* INFORMASJON OM TRENINGSTUR TIL DANMARK I AUGUST