NISK AVD 4 SØRLANDET

INNVITERER TIL

SKOGSFUGLPRØVE PÅ OGGEVATN

19-20 OKTOBER 2013

PÅMELDINGSFRIST; 19.09.2013

KONTONUMMER; 3100.60.44800

KR 475,- PER START

INNKVARTERING PÅ OGGE GJESTEHEIM

FOR INNKVERTERING; RING ODDVAR 38155049/90764895 ELLER VILLY 91658893/vihho@mattilsynet.no