NISK AVD.  4; INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2013.

STED: SKISLAND

DATO: LØRDAG 25 JANUAR 2014

KLOKKESLETT: 18.00

FRIST FOR Å SENDE INN SAKER SOM SKAL OPP PÅ ÅRSMØTET - SØNDAG 5 JANUAR!

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 


 

Årsmøte

NISK AVD. 4 SØRLANDET

SKISLAND

25.01|.2014

 

 

 

Dagsorden

Sak 1

Åpning av årsmøtet

Sak 2

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3

Valg av dirigent og 2 protokollunderskrivere

Sak 4

Årsberetning for 2013

Sak 5

Regnskap 2013

Sak 6

Forslag til aktivitetsplan avd. 4

Sak 7

Innkomne forslag

Sak 8

Valg av avdelingsstyre

Sak 9

Valg av utsending til generalforsamlingen 2014