DET NÆRMER SEG ÅRSMØTET FOR 2013! STYRET OPPFORDRER MEDLEMMENE I VD. 4 TIL Å MELDE INN UTSTILLINGS OG JAKTPRØVERESULTATER FOR SINE HUNDER I 2013. DET BLIR KÅRING AV ÅRETS HUNDER PÅ ÅRSMØTET I SLUTTEN AV JANUAR. FRIST FOR INNMELDING AV RESULTATER ER SATT TIL SØNDAG 5 JANUAR 2014! RESULTATENE MELDES TIL VILLY HOWDEN; MOBILNR 91658893 ELLER vihho@mattilsynet.no ELLER SÅ ER MIN ADRESSE; BRUVIKSVEIEN 3B 4371 EGERSUND.